Projekty w trakcie realizacji

Kreatywny klub Fundacji Green Team

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 12 dzieci i młodzieży (9K i 3M) - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 11-15 lat z obszaru administracyjnego Miasta Chełmna w okresie od 01-12-2020 do 30-05-2021 poprzez prowadzenie klubu młodzieżowego (zgodnie z minimalnym standardem klubu młodzieżowego) i organizację wieloaspektowego wsparcia psychologicznego, integracyjnego, edukacyjnego i artystyczno-kulturalnego.

Muzyczny klub Fundacji Green Team

Celem projektu jest aktywizacja i integracja 12 dzieci i młodzieży (9K i 3M) - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 11-15 lat z obszaru administracyjnego Miasta Chełmna w okresie od 01-12-2020 do 30-05-2021 poprzez prowadzenie klubu młodzieżowego (zgodnie z minimalnym standardem klubu młodzieżowego) i organizację wieloaspektowego wsparcia psychologicznego, integracyjnego, edukacyjnego i artystyczno-kulturalnego.

Łączenie potencjału grup międzynarodowych

łączenie potencjału grup międzynarodowych, w celu zmniejszenia różnic ekonomiczno- społecznych - organizowanie wspólnych działań w celu pomocy grupom zagrożonym w Polsce

Warsztaty ekologiczne

Prowadzenie warsztatów o tematyce ekologicznej dla różnych grup wiekowych

Rozwijanie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera

rozwijanie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI w zakresie prowadzenia szkoleń z tematyki ekologicznej, prowadzenia warsztatów odkrywania talentów. Dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera to najczęściej osoby wycofane z życia społecznego, bardzo często z niskim poczuciem wartości. Odnalezienie talentu i czegoś w czym się poczują dobrze, pozwoli im na odzyskanie wiary w siebie.

Edukacja

edukacja, która będzie inspirować do aktywności społecznej, podnoszenie jakości życia - warsztaty, imprezy akcje tematyczne, konkursy itp.