error

Poznajmy się

Działania fundacji skierowane są na: wspieranie edukacji w zakresie ekologii i wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości wspieranie integracji przedstawicieli różnych krajów na płaszczyźnie naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym

error

Potencjał kadrowy:

Z Fundacją GREEN TEAM współpracują osoby, które zapewniają realizację celów fundacji. Zostaną oni zatrudnieni do realizacji zadań wynikających z przedmiotowego projektu. Wszystkie osoby posiadają kilkuletnie doświadczenie z zakresu zadań, które będą wykonywać na rzecz Fundacji.

error error

Sprawdź nasze ostatnie posty

error