Władze fundacji

Prezes Zarządu: Magdalena Nakielska

error

Przewodniczący Rady Fundacji:
Krzysztof Pawłowski

error

Fundacja współpracuje z

Nicole Kulesza

nauczyciel emisji głosu, trener wokalny

Piotr Tłustochowicz

nauczyciel śpiewu, trener wokalny, wokalista estradowy

mgr Anna Krause

ekonomista

mgr inż. Krzysztof Krause

nauczyciel, specjalizacja budownictwo energooszczędne i pasywne

dr hab. Katarzyna Tretyn-Zečević

nauczyciel akademicki, specjalizacja malarstwo, rysunek

mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski

nauczyciel akademicki, specjalizacja architektura

dr inż. Krzysztof Pawłowski

nauczyciel akademicki, specjalizacja budownictwo energooszczędne i pasywne

Sebastian Ruciński

gitarzysta, kompozytor

dr inż. Magdalena Nakielska

nauczyciel akademicki, specjalizacja budownictwo energooszczędne, pasywne i odnawialne źródła energii

Przemysław Smaczny

muzyk instrumentalista (perkusja)

Sebastian Ruciński

muzyk instrumentalista (gitary)

Mateusz Kosmaciński

producent muzyczny

Michał Rorat

muzyk instrumentalista (instrumenty klawiszowe)

Kosma Kalamarz

muzyk instrumentalista (gitara basowa)

Jarosław Piątkowski

kompozytor, aranżer, realizator, producent i wydawca płyt

W wypadkach losowych, gdy zrezygnuje ktoś z personelu, Fundacja jest w stanie zapewnić inne osoby o podobnych kwalifikacjach, do prowadzenia zadań przewidzianych w projekcie.